Porth Ceisiadau / Application Portal

Cais ar gyfer BA2 Early Years Education and Care - Birmingham (September - Full Time) i ddechrau ar September 2024 astudio Full time (Flexible Learning Route) yn Birmingham Learning Centre.

Os ydych chi'n fyfyriwr ar hyn o bryd yn Y Drindod Dewi Sant neu'n aelod staff presennol gallwch fewngofnodi gan ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost a'ch cyfrinair yn Y Drindod Dewi Sant.
Os hwn yw’r tro cyntaf i chi wneud cais ar y system hon, dewiswch y botwm 'Cyfrif Newydd' isod i greu cyfrif.

Application for BA2 Early Years Education and Care - Birmingham (September - Full Time) to start in September 2024 studying Full time (Flexible Learning Route) in Birmingham Learning Centre.

If you are a current UWTSD student or a current member of staff then you can logon using your UWTSD email address and password.
If this is the first time you are making an application on this system then please select the 'New Account' button below to create an account.


Mewngofnodi / Log In


Cynnal a Chadw / Maintenance