Creu cyfrif newydd / Create a new account

Llenwch y ffurflen isod i greu cyfrif newydd. Fe gewch eich cymryd i’r ffurflen gais ar gyfer y cwrs y byddwch yn ei ddewis unwaith y bydd y cyfrif wedi’i greu. Byddwch hefyd yn derbyn e-bost gyda manylion eich cyfrif.

Please fill in the form below to create a new account. You will be taken to the application form for the course you chose once the account has been created. You will also receive an email with your account details.

Manylion y cyfrif / Account details

Astudiaethau blaenorol yn Y Drindod Dewi Sant / Previous study at UWTSD

Naddo / No
Do / Yes