Porth Ceisiadau / Application Portal

Os ydych chi'n fyfyriwr ar hyn o bryd yn Y Drindod Dewi Sant neu'n aelod staff presennol gallwch fewngofnodi gan ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost a'ch cyfrinair yn Y Drindod Dewi Sant.
Os hwn yw’r tro cyntaf i chi wneud cais ar y system hon, dewiswch y botwm 'Cyfrif Newydd' isod i greu cyfrif.

If you are a current UWTSD student or a current member of staff then you can logon using your UWTSD email address and password.
If this is the first time you are making an application on this system then please select the 'New Account' button below to create an account.


Mewngofnodi / Log In


Cynnal a Chadw / Maintenance